Knardrupgårds Allé 5, 3660 Stenløse

info@knardrupgaard.dk

+45 48 18 08 05

KNARDRUPGAARD

Kvalitetssikring af grovfoderprodukter

Registret fodervirksomhed

I 2017 blev Knardrupgaard registreret fodervirksomhed af Fødevarestyrelsen. Vi har således tilladelse til import af foderprodukter uden for EU. Som registret fodervirksomhed har vi en lang række nedskrevne procedurer, som vi skal overholde. Der føres løbende kontrol af vores produkter, lagerfaciliteter, foderhygiejne, håndtering mv.

Procedurerne findes her.

Seneste kontrolrapport her.

H1 – H5 kvalitetsopdeling

Hvert år laves et stort antal analyser, i forbindelse med høst af vores mange grovfoderprodukter, ligesom nyligt importerede produkter, analyseres inden videresalg. Analyserne anvendes til at klassificere foderet, hvilket giver aftageren/forbrugeren et godt oplyst grundlag for sammenligning af fodertyper samt tilpasning af foderplan til den enkelte hest.

Nedenstående skala til bestemmelse af foderets kvalitetsklasse.

Kvalitetsklasser for hø og wrap målt på energiindhold.

Klasse

H1

H2

H3

H4

H5

FE/kg TS

>0,64

0,60 -0,64

0,55 - 0,59

0,46 - 0,54

<0,46

Fokus på sukker i foderet

Sukkerindhold i foderet har stor betydning for den enkelte hests trivsel og adfærd. Vi arbejder kontinuerligt med udvikling af grovfodertyper med lavt sukkerindhold. Faktorer som græsblandingers sammensætning, høsttidspunkt og udviklingsstadie af afgrøden, har stor betydning for sukkerindholdet i det færdige grovfoder. Vores produkter ligger overvejende med sukkerindhold på 3-6 pct.

Plantesundhed

For at optimere planternes sundhed og udvikling, udtages løbende bladsaftanalyser i græsmarkerne. Dette giver os et løbende billede og sikring af, at kunne tildele den korrekte type/mængde af næringsstoffer til planterne, både af hensyn til plantesundhed, men i lige så høj grad af miljøhensyn. Derudover udtages løbende jordprøver af markerne.