Knardrupgårds Allé 5, 3660 Stenløse

info@knardrupgaard.dk

+45 48 18 08 05

KNARDRUPGAARD

Kvalitetsopdeling H1-H5

Kvalitetsopdeling H1 - H5

Hvert år laves et stort antal analyser, i forbindelse med høst af vores mange grovfoderprodukter, ligesom nyligt importerede produkter, analyseres inden videresalg. Analyserne anvendes til at klassificere foderet, hvilket giver aftageren/forbrugeren et godt oplyst grundlag for sammenligning af fodertyper samt tilpasning af foderplan til den enkelte hest.

Nedenstående skala anvendes til bestemmelse af foderets kvalitetsklasse.

Kvalitetsklasser for hø og wrap målt på energiindhold.

Klasse H1 H2 H3 H4 H5

FE/kg TS

>0,64

0,60 -0,64

0,55 - 0,59

0,46 - 0,54

<0,46